Stijging gemeentelijke belastingen in 2022

Gemeentelijke belasting 2022Als huiseigenaar betaal je drie soorten gemeentelijke belastingen: onroerende zaakbelasting (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing. Uit een representatieve steekproef van Vereniging Eigen Huis blijkt dat huishoudens komend jaar gemiddeld 2,1% meer betalen aan deze gemeentelijke belastingen.

Kleinere stijging dan voorgaande jaren

Ondanks dat het leven weer wat duurder wordt, is de stijging kleiner dan de afgelopen jaren. Zowel in 2020 als in 2021 stegen de gemeentelijke belastingen namelijk gemiddeld met 5%. Dat de stijging nu lager is, komt mede door de eenmalige compensatie van het Rijk voor de zorgtaken en de gemeenteraadsverkiezingen die volgend jaar maart gepland staan.

Grootste stijging in Papendrecht

De stijging van de gemeentelijke belastingen is per gemeente verschillend. In de gemeenten Hillegom, Lisse, Twenterand en Zuidplas stijgen de belastingen fors, namelijk met 10%. In de gemeente Noordwijk zelfs met 21% en in Papendrecht is de stijging met ruim 28% het grootst.

In een aantal gemeenten is juist een daling te zien. Zo daalt de onroerende zaakbelasting in Harderwijk met 6%, in Hilversum met 4,9% en in Vlieland met 4,8%.

Stijging afvalstoffenheffing

Als huiseigenaar betaal je aan je gemeente afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van afval. Deze heffing stijgt komend jaar met gemiddeld 3,1%. Ook hierin is Papendrecht met een stijging in het tarief voor meerpersoonshuishoudens van ruim 28% de uitschieter. Voor alleenstaande huishoudens daalt de afvalstoffenheffing in Papendrecht daarentegen met ongeveer 8%.

Ook de rioolheffing stijgt in 2022. Huishoudens betalen komend jaar gemiddeld 1,3% meer voor het beheer en het onderhoud van de riolering.

Sluit menu Mijn Finzie Mijn Finzie
Zoeken
Maak een gratis afspraak