Disclaimer

Algemeen

Finzie, een handelsnaam van Finzie Franchise B.V., is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62990802. Finzie is een landelijk opererende adviesketen die consumenten helpt bij hun kleine en grote geldzaken. De informatie die op of via deze site wordt aangeboden is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en kan niet worden gezien of gelezen als een advies of aanbeveling. Beslissingen die je neemt op basis van deze informatie vallen onder jouw eigen verantwoordelijkheid. Finzie behoudt zich het recht voor om de informatie die wordt aangeboden op of via deze site te allen tijde zonder vooraankondiging te wijzigen. Wij raden je aan om deze disclaimer zorgvuldig en met enige regelmaat te lezen.

Beperking aansprakelijkheid

Hoewel Finzie er altijd naar streeft om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden op haar website, kan Finzie je dit niet garanderen. Finzie garandeert ook niet dat deze site foutloos of ononderbroken zal functioneren. Ook is Finzie niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door of het gevolg is van storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van de informatie op haar website. Finzie aanvaardt verder geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van sites van derden door middel van links of feeds via deze website. De betrouwbaarheid, juistheid, redelijkheid en volledigheid van informatie op dergelijke sites is door Finzie niet uitvoerig geverifieerd. Een zodanig gebruik van of verwijzing naar deze website dat mogelijk het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, is niet toegestaan. Ook het hierdoor verhinderen van de toegang, het in gevaar brengen van het functioneren van deze site of de op of via deze site aangeboden informatie of de gebruikte software aantasten, is niet toegestaan. Finzie, noch haar medewerkers zijn aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade geleden door derden bij verboden of onjuist gebruik.

Intellectuele eigendomsrechten

Finzie behoudt alle rechten (waaronder – maar niet beperkt tot – auteursrechten, merk- en handelsnaamrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op deze site aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze site te kopiëren, downloaden of op andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finzie. Je mag informatie op deze site wel afdrukken en/of downloaden voor jouw eigen persoonlijke gebruik.

Sluit menu Mijn Finzie Mijn Finzie
Zoeken
Maak een gratis afspraak